KORUPCIJOS PREVENCIJA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 


Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nustato, kad valstybės įmonėse iki kiekvienų metų III ketvirčio turi būti nustatomos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atsižvelgiant į tai, valstybės įmonėje Energetikos agentūroje 2018 m. III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė.


Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės VĮ Energetikos agentūroje nustatymo 2018 m.

 

 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english

Dizainas: 
InDis Baltic