NUORODOS

Energetikos ministerija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Lietuvos verslo paramos agentūra

Lietuvos elektros energetikos asociacija
Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“
Lietuvos biodujų asociacija
Lietuvos vėjo energetikų asociacija
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
Lietuvos hidroenergetikų asociacija
Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija

Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Lietuvos energetikos institutas
Kauno technologijos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Architektūros ir statybos institutas

Konsultacinės firmos
    Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
    UAB „Eksergija
    UAB „Ekotermija
    UAB „COWI Lietuva“
    UAB TERMA
    UAB Ekoprojektas
   
Elektros perdavimo sistemų operatorių europinis tinklas
Dujų perdavimo sistemų operatorių europinis tinklas
IRENA - Tarptautinė atsinaujinančiosios energijos agentūra
Programa „Pažangi energetika Europai“
Prieiga prie Europos Sąjungos teisės „EUR-Lex“
Energetikos Chartijos Sutartis (sekretoriatas)
enerCEE - Energetika Centrinėje ir Rytų Europoje (Austrijos energetikos agentūra)
ManagEnergy - Europos Komisijos iniciatyva

 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english

 
  Dizainas: 
InDis Baltic