DARBUOTOJAI

VĮ Energetikos agentūrai vadovauja direktorius Marijus Franckevičius. Energetikos agentūroje dirba nuo jos įkūrimo 1993 m., nuo 1998 m. paskirtas direktoriumi.
Anksčiau dirbo Vilniaus termofikacinėje elektrinėje ir po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo naujai susikūrusioje Energetikos ministerijoje.
M. Franckevičius baigė Kauno Politechnikos Instituto (dabar Kauno technologijos Universiteto) Elektrotechnikos fakultetą ir 1985 m. įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.

Elektroninis paštas vardas.pavarde@ena.lt (varde ir pavardėje nenaudojant lietuviškų raidžių)

Vardas, pavardė
Telefonas
Kabineto Nr.
8 706 64 923
906
Erika Bernotienė, vyriausioji buhalterė
8 706 64 809
908
DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROS SKYRIUS
Tadas Norvydas
8 706 64 887
911
Laima Narsutytė
8 706 64 748
119
Vytautas Abrutis 8 706 64 776 905
Antanas Čereška
8 706 64 796
905
Aistė Lankininkaitė 8 706 64 774 905
Jolanta Genienė
8 706 64 781
118
PROGRAMŲ IR FONDŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
Vilija Kraučelienė
8 706 64 786
909
Neringa Stankevičienė
8 706 64 859
910
Aušra Kliukaitė
8 706 64 730
910
Programų ir fondų administravimo skyrius
IAE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO ADMINISTRAVIMO GRUPĖ
Roman Bykov
8 706 64 779
117
Aušra Baltrušaitytė
8 706 64 781
118
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Kęstutis Pauša
8 706 64 772
120
Ramutė Masiulienė
8 706 64 788
907
Darbo laikas 817, penktadieniais 81545, pietūs 121245

 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english
 
 
  Dizainas: 
InDis Baltic