APIE MUS

Valstybės įmonė Energetikos agentūra buvo įsteigta 1993 m. vadovaujantis užsienio specialistų, rengusių pirmąją Nacionalinę energetikos strategiją, rekomendacijomis, atsižvelgiant į Europos šalių analogiškų įmonių veiklos pavyzdžius. VĮ Energetikos agentūros steigėja yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Energetikos agentūros veiklos tikslai teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus, įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją ir valstybės programas.
VĮ Energetikos agentūra pagal Energetikos ministerijos užduotis dalyvauja rengiant Nacionalinės energetikos strategijos, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo programų projektus, organizuoja programų įgyvendinimą, atnaujinimą ir patikslinimą, rengia efektyvaus energijos vartojimo teisines, ekonomines ir organizacines priemones valstybės politikai įgyvendinti.
Energetikos ministerijos pavedimu VĮ Energetikos agentūra administruoja Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą ir Europos Sąjungos finansinės paramos transeuropinių energetikos tinklų srityje įgyvendinimą.

 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english

Dizainas: 
InDis Baltic