Atnaujinta:
2019-01-11


Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-441 "Dėl valstybės įmonės Energetikos agentūros likvidavimo" valstybės įmonė Energetikos agentūra nuo 2019 m. sausio 1 d. yra likviduojama.
Agentūros likvidatoriumi paskirtas Vilius Martišius. 
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, kodas 222251110, tel. 8 706 64 923, faks. 8 706 64 876, el. p. eainfo@ena.lt