DUOMENYS APIE LIETUVĄ

 

Sunaudotas galutinis energijos kiekis, ktne

 

 

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Iš viso

3766,4

3919,8

4084,1

4212,5

4398,1

4597,7

4885,5

5150,6

5066,0

4591,0

4756,8

4712,7

4833,9

4725,0

4822,5

Žemės ūkis

98,3

100,3

101,8

102,9

104,7

103,1

109,9

117,2

114,1

102,1

109,1

109,2

108,6

103,1

104,0

Pramonė

741,1

736,5

816,3

859,8

883,6

934,6

991,7

997,4

887,4

781,9

857,3

900,9

960,7

939,2

935,3

Statyba

40,7

37,7

43,1

45,6

47,0

49,8

53,1

56,4

58,2

37,9

42,2

39,7

41,1

39,8

37,0

        Žvejyba

0,2

2,2

4,4

3,1

2,9

2,4

1,9

2,0

2,1

2,2

2,4

Transportas

1056,2

1157,6

1194,9

1220,2

1339,9

1437,9

1550,2

1843,1

1847,9

1506,4

1551,2

1544,1

1574,5

1578,8

1751,5

Paslaugos

464,8

469,0

486,7

517,6

543,1

562,0

606,5

629,5

603,9

592,0

601,0

583,2

611,8

594,1

590,8

Namų ūkis

1365,3

1418,7

1441,3

1466,4

1479,6

1508,1

1569,7

1503,9

1551,6

1568,7

1594,2

1533,6

1535,1

1467,8

1401,5

 

 

Galutinės energijos intensyvumas, tne/mln.Lt sukurto BVP

 

 

2000 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Bendras

81,9

67,5

66,4

63,6

60,4

63,7

Žemės ūkis

38,2

36,2

43,7

40,7

38,4

33,8

Pramonė

76,8

60,0

59,2

57,2

50,3

50,7

Statyba

16,7

11,7

10,3

9,0

9,2

10,6

Transportas

23,1

21,6

21,6

23,4

22,8

21,8

Paslaugos

22,4

19,7

20,0

18,8

17,2

19,6

Namų ūkis

29,3

20,8

19,9

17,1

17,0

19,9

 

 

Namų ūkių rodikliai

 

 

2000 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Energijos kiekis, sunaudojamas vienam gyventojui, tne

0,39

0,44

0,46

0,45

0,46

0,47

0,48

Elektros energijos kiekis, sunaudojamas vienam gyventojui, kWh

505

634

700

738

813

816

788

 

 

Transporto rodikliai

 

 

2000 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Krovinių apyvartos struktūra, %

 

 

 

 

 

 

 

geležinkelių transportu

44,3

38,0

38,3

40,3

41,3

39,6

44,8

kelių transportu

38,6

48,5

53,8

56,8

57,2

59,1

41,6

naftotiekiais

17,2

13,4

7,9

2,9

1,5

1,4

13,6

Keleivių vežimo struktūra pagal transporto rūšis (keleivio kilometrų), %

 

 

 

 

 

 

 

geležinkelių transportu

15,8

8,1

7,9

7,2

6,2

7,7

7,4

kelių transportu

71,1

69,5

67,9

63,7

53,7

59,5

53,5

oro transportu

11,9

20,7

22,0

26,8

38,1

32,8

39,1

Senesni kaip 10 metų lengvieji automobiliai, %

92,0

90,6

88,9

85,1

83,7

84,5

Krovinių apyvarta (tonkilometriais), palyginti su BVP1 (2000 m. = 100)

100,0

116,8

118,5

120,5

119,0

1 Eurostato duomenų bazė

 

Parengta pagal Statistikos departamento leidinio „Lietuvos statistikos metraštis 2011“ duomenis