DUOMENYS APIE LIETUVĄ

 

Bendrasis atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimas, ktne

 

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos

645,8

702,7

729,1

761,9

803,0

834,8

873,0

862,2

909,4

940,6

934,2

910,2

998,3

1020,4

1080,0

Žemės ūkio atliekos

2,9

3,8

3,9

2,7

1,7

4,4

3,2

4,2

5,7

4,9

5,0

6,2

4,9

Biodujos

1,5

1,9

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

4,7

10,0

11,1

11,6

15,6

21,0

Geoterminė energija

9,5

3,0

2,9

2,9

1,7

1,5

0,6

5,1

4,5

3,2

3,8

1,7

1,9

Hidroenergija

29,2

28,0

30,4

28,3

36,2

38,8

34,2

36,2

34,6

36,5

46,4

41,3

36,3

44,8

34,2

Vėjo energija

0,1

0,2

1,2

9,1

11,3

13,5

19,3

40,9

46,5

51,8

55,0

Bioetanolis

0,1

0,8

5,4

11,8

15,7

14,4

12,2

11,1

11,2

9,5

8,6

Bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eteris)

3,6

6,7

7,7

0,1

0,1

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris

0,7

2,8

14,0

42,1

45,7

37,8

34,8

35,4

51,8

52,0

57,6

 

 

Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, ktne

 

 

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Hidroenergija

29,2

28,0

30,4

28,3

36,2

38,8

34,2

36,2

34,6

36,5

46,4

41,3

36,3

44,8

34,2

Vėjo energija

0,1

0,2

1,2

9,1

11,3

13,5

19,3

40,9

46,4

51,8

55,0

 

 

Kietojo biokuro ir biodujų naudojimas, ktne

 

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos

Bendrasis sunaudojimas

645,8

702,7

726,2

758,1

799,1

832,1

871,3

857,8

906,2

936,4

934,2

910,2

998,3

1020,4

1080,9

Transformuota šiluminėse elektrinėse

11,1

19,9

18,1

8,8

4,6

18,7

44,5

55,7

59,1

56,4

90,5

145,2

144,8

Transformuota katilinėse

39,2

57,4

78,2

101,6

143,2

144,2

153,9

141,5

167,5

191,9

188,6

176,8

218,1

207,5

300,9

Galutinis sunaudojimas, iš viso

605,7

633,6

656,5

676,4

681,3

692,7

702,0

677,1

693,5

688,3

685,0

675,8

688,5

666,5

633,1

pramonėje

29,1

43,3

75,1

92,0

95,3

95,8

85,7

83,2

78,3

62,9

69,8

72,3

81,3

80,8

79,1

statyboje

2,4

2,8

4,7

5,6

5,7

4,4

5,5

5,2

4,2

3,0

3,4

3,4

3,8

3,0

2,4

žemės ūkyje

6,5

9,1

10,0

12,4

7,4

6,1

6,3

7,6

8,9

9,6

9,5

11,0

10,4

9,5

10,4

paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

40,7

39,7

38,9

33,5

31,0

30,5

30,0

28,4

28,6

28,3

28,2

30,5

32,2

33,2

32,5

namų ūkiuose

527,0

538,7

527,8

532,9

541,9

555,9

574,5

552,7

573,5

584,5

574,1

558,6

560,8

540,0

508,7

Žemės ūkio atliekos

Bendrasis sunaudojimas

2,9

3,8

3,9

2,7

1,7

4,4

3,2

4,2

5,7

4,9

5,0

6,2

4,9

Transformuota katilinėse

1,1

1,3

1,4

1,5

1,4

1,5

2,1

2,6

3,4

2,7

2,7

2,3

2,5

Galutinis sunaudojimas, iš viso

1,8

2,5

2,5

1,2

0,3

2,9

1,1

1,4

2,2

2,2

2,3

3,9

2,4

pramonėje

1,1

2,0

2,2

1,0

0,2

1,8

0,4

0,2

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

žemės ūkyje

0,1

0,0

0,1

1,1

0,7

1,2

1,3

1,4

1,4

2,1

1,5

          paslaugų sektoriuje

0,6

0,7

1,4

0,7

namų ūkiuose

0,7

0,4

0,3

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

Biodujos

Bendrasis sunaudojimas

1,5

1,9

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

4,7

10,0

11,1

11,6

15,6

21,0

Transformuota šiluminėse elektrinėse

0,3

0,6

1,0

1,2

1,6

2,6

5,5

8

8,6

11,3

14,5

Transformuota katilinėse

0,7

0,7

0,5

0,4

Galutinis sunaudojimas, iš viso

0,8

1,1

0,8

0,8

1,0

1,3

1,4

2,1

4,5

3,1

3,0

4,3

6,5

pramonėje

0,1

0,3

0,2

0,4

2,5

1

1,2

2,2

2,1

žemės ūkyje

0,2

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose

0,8

0,9

0,3

0,5

0,7

0,7

0,9

1,3

1,7

2

1,8

2,1

4,4

 

 

Biodegalų gamyba, importas, eksportas ir sunaudojimas, ktne

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Bioetanolis

Gamyba

1,6

6,3

6,4

9,6

11,1

15,8

25,3

13,5

15,7

17,4

9,7

Importas

1,7

2,8

6,0

2,2

2,5

5,6

6,9

5,1

0,7

Eksportas

0,8

5,3

2,7

0,2

1,6

2,5

15,5

7,7

11,5

13,4

2,8

Bendrasis sunaudojimas

0,1

0,8

5,4

11,8

15,7

14,4

12,2

11,1

11,2

9,5

8,6

Galutinis sunaudojimas

0,1

0,8

1,7

4,8

8,0

14,0

10,4

9,5

8,7

6,7

6,7

Bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eteris)

Gamyba

3,7

7,0

7,4

Bendrasis sunaudojimas

3,6

6,7

7,7

0,1

0,1

Galutinis sunaudojimas

3,6

6,7

7,7

0,1

0,1

Biodyzelinas (metilo (etilo) esteris)

Gamyba

2,0

6,2

9,1

21,9

57,1

92,5

78,8 70,6 94,3 103,7

105,9

Importas

5,4

27,6

39,1

29,2

12,5 30,4 33,7 33,6

35,9

Eksportas

0,2

4,0

5,6

46,7

82,0

60,6 65,1 74,8 85,3

82,1

Bendrasis sunaudojimas

0,7

2,8

14,0

42,1

45,7

37,8

34,8 35,4 51,8 52,0

57,6

Galutinis sunaudojimas

0,7

2,8

14,0

42,1

45,7

37,8

34,8 35,4 51,8 52,0

57,6

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas