VĮ Energetikos agentūros darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

 

      VĮ Energetikos agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokestis nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ nuostatų pagrindu ir patvirtintas energetikos ministro įsakymu. VĮ Energetikos agentūros direktoriui nustatyta mėnesinė alga taikant valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį, koeficientą 13,4 ir 5 procentų kintamoji dalis už energetikos ministro nustatytų priemonių įgyvendinimą.

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2016 m.

2017 m. I ketvirtis

Skyriaus vedėjas

1405,01

1348,81

Vyriausiasis specialistas

12

909,52

924,43

 

 

 

Informacija apie atlygio mokėjimą VĮ Energetikos agentūros valdybos nariams       

 

       Valstybės įmonė Energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1-10 skyrė valdybos nariams Egidijui Purliui, Dovilei Kapačinskaitei po 250 eurų ir Virginijui Ramanauskui 700 eurų už 2016 m. IV ketvirčio valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje. 

      Valstybės įmonė Energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-101 skyrė valdybos nariams Egidijui Purliui, Dovilei Kapačinskaitei po 250 eurų ir Virginijui Ramanauskui 1050 eurų už 2017 m. I ketvirčio valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje. 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, valdybos nariams (valstybės tarnautojams) skiriamas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.