VĮ Energetikos agentūros darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

 

       

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinė mėnesinė alga

Darbuotojų skaičius

Vidutinė mėnesinė alga
Pastovioji dalis Kintamoji dalis* Iš viso Pastovioji dalis Kintamoji dalis* Iš viso
Direktorius 1 1707 91 1798

1

1782 79 1861
Skyrių vedėjai 3 1405   1405

3

1519   1519
Vyriausieji specialistai 12 910 910 12 1004 1004

 

* Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusio mėnesio ūkinės finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklius

 

 

 

Informacija apie atlygio mokėjimą VĮ Energetikos agentūros valdybos nariams  (eurais)     

 

      
  Valdybos narys 2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 II ketv. 2017 m. III ketv.
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys) 700 1050 775 400
Valdybos narys (valstybės tarnautojas) 250 250 400 200
Valdybos narys (valstybės tarnautojas) 250 250 450 150

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, valdybos nariams (valstybės tarnautojams) skiriamas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.