VĮ Energetikos agentūros darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

 

      VĮ Energetikos agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokestis nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ nuostatų pagrindu ir patvirtintas energetikos ministro įsakymu. VĮ Energetikos agentūros direktoriui nustatyta mėnesinė alga taikant valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį, koeficientą 13,4 ir 5 procentų kintamoji dalis už energetikos ministro nustatytų priemonių įgyvendinimą.

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2015 m.

2016 m. IV ketvirtis

Skyriaus vedėjas

1396,49

1434,51

Vyriausiasis specialistas

12

930,68

936,45